top of page

Terapeutická krejčovská dílna v Medou


Schválili jsme podporu žádosti spolku Medou ve Velké výzvě 2023. Hledáme partnery a dárce všeho druhu, abychom mohli dílnu podpořit v co nejvyšší míře. Projekt běží a jeho podpora je možná až do 30.6.2024.

Cílem projektu je podpořit rozvoj manuální zručnosti, rozvoj sociálních dovedností a začlenit tak osoby se zdravotním postižením do života komunity.


Posláním Medou je vytvářet takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních. "Pro naplnění našeho poslání potřebujeme zajistit program terapeutických a tvůrčích aktivit. Důležitou aktivitou je KREJČOVSKÁ DÍLNA, která je mezi klienty velice oblíbená. Dílnu vede odborník na danou oblast v počtu 8 hodin týdně. Klienti šijí různé výrobky (čepice, šály, polštáře, pytlíky, dekorace, háčkují košíčky, aj.) Na tyto výrobky musíme pořídit materiál (nitě, látky, výplně, aj.) a nový šicí stroj. Krejčovská dílna je zařazena každý týden do programu Medou, a to 2 dny v týdnu. Vždy je o ně veliký zájem ze strany klientů a díky odborným pracovníkům, zázemí a vybavení pomůckami můžeme poskytovat kreativní náplň dílny, což je pro klienty velice motivující. Většina z nich ráda zkouší nové věci a v průběhu činností se postupně zlepšuje. Začínají od jednoduchých věcí a postupně tvoří složitější výrobky. Důležité je překonání obav, že něco nezvládnou a postupné získávání odpovědnosti za svou práci a samostatnost. V Medou máme více jak sedmiletou zkušenost s krejčovskou dílnou, známe potřeby, potenciál a přání našich klientů. Zajištěním kvalitního vybavení bychom ještě více upevnili a rozvinuli zručnost a sociální dovednosti" vysvětluje ředitelka organizace Lenka Šlapáková, zodpovědná za tento projekt. Centrum denních služeb Medou posykuje sociální službu 42 klientům ve věku 6-60 let. Jedná se o osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a mladé lidi s autismem z Humpolce, Pelhřimova a okolních obcí. Děkujeme za Váš dar.Comments


bottom of page