top of page

Otevřená Cholunná


Schválili jsme podporu žádosti spolku Živý statek ve Velké výzvě 2023. Spolek od projektu odstoupil a podpora nebyla realizována.


Cílem je podpořit aktivní komunitu v obci Cholunná.

Podpořit společenský život místa. Obyvatelé obce napříč generacemi budou mít více příležitostí využívat veřejný prostor své obce a tím přenést život zpoza zdí svých domů ven.


Kryštof Měkuta, odpovědná osoba za spolek Živý statek, popisuje: "V Cholunné se v předchozích letech podařilo s podporou města Žirovnice vybudovat klubovnu z bývalé váhy. V roce 2021 ji spolek v rámci projektu Cholunná se (spolu) baví (podpořený Českou spořitelnou a nadací VIA) dovybavil, doplnil venkovní sezení a zútulnil místo květinovou výsadbou v kamenných

korytech. V rámci sousedské komunity pořádáme Pálení čarodějnic, dětský den, loučení s létem, Dýňování, Stavbu a kácení májky. Pro konání zmíněných akcí je ale prostor klubovny malý a všechny se tak konají z větší nebo menší časti venku.

Váš dar nám pomůže pořídit materiál pro tvoření a zaplatíme honorář umělcům na akci v létě 2024 “Den otevřených vrat”, při které dostanou místní obyvatelé příležitost otevřít svůj dvůr sousedům i veřejnosti a pozvat je dál - na prohlídku, výstavu, společné tvoření. Všichni společně pak zhlédneme divadelní představení a akci zakončíme posezením s grilováním v klubovně a před ní.

Projekt je určen všem 51 obyvatelům Cholunné. Očekáváme, že se do organizace akcí v Cholunné bude i nadále aktivně zapojovat cca 10 - 15 místních obyvatel. Počet účastníků jednotlivých akcí lze očekávat mezi 20 a 50.

Novou akcí Den otevřených vrat bychom rádi oslovili i přespolní účastníky a nabídli jim relevantní kulturní program. Očekáváme návštěvnost okolo 80 účastníků.


留言


bottom of page