Nemocnice Pelhřimov - domácí paliativní péče

Aktualizováno: 9. 12. 2021

Nemocnice Pelhřimov poskytuje paliativní péče od roku 2019. Od této doby v domácím prostředí pečovala o více jak 390 pacientů a nesčetně rodinných příslušníků. Velmi úzce je provázána s akutními i následnými lůžky v nemocnici, kde spolupracuje s lékaři, ale i nelékaři, kteří paliativní péči již vnímají jako běžnou součást nemocniční péče.


Být doma se svými blízkými je to nejdůležitější - Umožnit pacientům a jejich rodinám strávit poslední dny, týdny a měsíce života ve známém a bezpečném rodinném prostředí. Péče o blízkého člověka doma je náročná po psychické ale i fyzické stránce. Kompenzační pomůcky, zakoupené z podpory Nadačního fondu pro Pelhřimovsko, významně ulehčí pacientovi a jeho rodině péči v domácím prostředí. Pomůcky jsou velkým pomocníkem pro rodiny, které často pečují 24 hodin denně a pacientovi umožní nebýt zcela závislý na péči druhé osoby.

(kyslíkový koncentrátor, sedačka do vany, křeslo do sprchy, vysoké chodítko)


Domácí paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytovat podporu jeho blízkým. Paliativní péči poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů – paliatrů, zdravotních sester, zdravotně sociálního pracovníka, psychologa a kaplana.


V péči o pacienty a jejich blízké výrazně pomáhají kompenzační pomůcky, které umožní pacientovi návrat do domácího prostředí a pečujícím ulehčí náročnou péči o svého blízkého. Kyslíkové koncentrátory dovolí být v domácím prostředí i pacientovi, který je odkázán na kyslíkovou podporu. Zejména v době pandemie COVID 19 je velká potřeba kyslíkových přístrojů. Kyslík nejenom ulevuje od pocitu dušnosti, dušení, nedostatku kyslíku, ale pomáhá i psychicky pacientovi a jeho rodině. Kyslíkový koncentrátor využívají dále pacienti s CHOPN (vážné chronické onemocnění plic), ICHS (vážné onemocnění srdce) nebo pacienti s nádorovým onemocněním plic. Další pomůcky, které plánujeme zakoupit, jsou vysoká chodítka, která ulehčí pacientovi pohyb po domácnosti a tak umožní nebýt závislý ve všech oblastech na pečující osobě a dodají mu pocit bezpečí při pohybu. Dále plánujeme zakoupit sedačku na vanu a židličku do sprchového koutu. Tyto dvě pomůcky ulehčí péči zejména pečující osobě, a hlavně sníží riziko pádu, úrazu při celkové hygieně a umožní bezpečnou koupel či sprchu, která celkově povzbudí pacienta. Jako poslední ve výčtu bychom chtěli zakoupit toaletní křeslo, které umožní zachovat pacientovu důstojnost i při nejintimnější potřebě.


Domácí paliativní péče při Nemocnici Pelhřimov má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a na základě toho dochází k vícezdrojovému financování. Finanční zdroje od zdravotních pojišťoven, ale zdaleka nepokrývají všechny náklady spojené s poskytováním domácí paliativní péče. Další významnou finanční podporou je dotační titul od Kraje Vysočina. Některé tyto zdroje jsou účelově vázané, proto pro rozvoj domácí paliativní péče např. rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek je nutné zajištění finančních prostředků i z jiných zdrojů (nadace, soukromí dárci, atd.)


http://www.hospital-pe.cz/?page_id=14570

42 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše