top of page

Klub seniorů Kamenice nad Lipou

Mezigenerační setkávání a pěstování přirozeného respektu ke stáří je hlavním cílem tohoto projektu kamenické Charity.

Zažívat setkání, která se v současném konzumním životě vytrácí z našich přirozených rodinných vztahů. Děti z dětského domova a z rodin využívající charitní služby se potkají při různých společných aktivitách. Babičky a dědové z klubu se při minulých společných setkáních velmi hezky pobavili a propojení přineslo mnoho dobrého. Například jedna ze seniorek se před Vánoci rozhodla věnovat své housle chlapci ze sociálně slabé rodiny.

"Finance získané z Vašich darů bychom rádi využili jako jeden ze zdrojů provozu Klubu seniorů. Z naší praxe jasně vidíme, jaký smysl má setkávání, společné tvoření, učení se novému, navazování nových přátelství a zažívání pocitu potřebnosti a sounáležitosti" vysvětluje paní Jitka Koubová, ředitelka kamenické charity. "Finance bychom v průběhu roku využili na 2-3 mezigenerační setkání a zajistili tak nákup potřebného materiálu na tvoření a občerstvení, případně na vstupné do kina či sportovního zařízení, které bychom v rámci těchto setkání se seniory a dětmi také rádi uskutečnili."

Přímý dopad: 15-20 osob z řad seniorů, 30-40 dětí z dětského domova a ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nepřímý dopad: 100-150 osob (rodiny účastněných, zaměstnanci a veřejnost).


V loňském roce Charita Kamenice nad Lipou oslavila 30 let od svého založení. V současné podobě je poskytovatelem sociálních služeb v oblasti péče zejména o seniory, kdy na území Kamenice, Černovic a všech přilehlých obcích poskytuje terénní pečovatelskou službu. Aby byla zajištěna péče o tuto cílovou skupinu co nejvíce komplexní, provozuje dále i půjčovnu kompenzačních pomůcek, senior taxík a klub seniorů, kam pravidelně dochází 10-13 uživatelů. Dalšími činnostmi je pořádání sbírek, jako Tříkrálová, potravinová a po celou dobu působení i sbírka použitého šatstva a ostatních věcí, které jeden nepotřebuje, ale druhému ještě pomohou. Tímto mottem se řídí i v obchůdku Dobromysl, který mimo secondhandové věci nabízí i dárkové předměty z chráněných dílen, věci vyrobené dobrovolníky, pochutiny a jiné. Poslední rok se pomoc rozšířila i na pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny a od března tohoto roku bude tato pomoc pokračovat a rozšiřovat se o tzv. Komunitní centrum pomoci pro všechny bez rozdílu.

Děkujeme za Vaše dary.
Comments


bottom of page