top of page

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC

17/01 Český svaz ochránců přírody, Středisko ekologické výchovy Mravenec

Klub přátel Mravence a Včelařství

„Od roku 1997 učíme děti k ohleduplnosti ke zvířatům, rostlinám a také k sobě navzájem. Děti v kroužku jsou věkově namíchány, učí se vzájemně komunikovat, být ohleduplné , připravovat hry. Starší z nich vedeme k instruktorské práci..

Pro širokou veřejnost pořádáme osvětové akce, největší z nich Den Země měla v roce 2018 rekordních 1600 účastníků. Oblíbenou akcí je též Medování. Vyvěšujeme a čistíme budky. Ručně sekáme a hrabeme chráněné louky (14ha). Pořádáme letní tábor.

Pro školky a školy připravujeme celoročně probíhající ekologické výukové programy. V roce 2019 jsme jich ve středisku i v terénu zrealizovali celkem 116, pro 2138 dětí z celého Pelhřimovska.

Věříme, že právě naše vlastní nadšení a pomáhání druhým děti a mládež osloví a budou pokračovat v naší cestě.“Commenti


bottom of page