top of page

Fukar pro FOVY

Rukodělná dílna FOVY v Pelhřimově zaměstnává lidi s duševním onemocněním. Nabízí široký rozsah služeb - kompletační práce pro průmysl, keramickou dílnu, práci v lese a na údržbě zeleně (sekání trávy, hrabání listí, čištění porostů, údržba dětských hřišť i soukromých pozemků). K této činnosti potřebuje odpovídající technické vybavení. Dosud využívala především běžné zahradní náčiní, především kvůli vysoké pořizovací ceně profesionálního náčiní. S nárůstem zakázek úpravy zeleně bylo nutné zajistit nové, pokud možno kvalitnější, dlouhodobější profi náčiní.


FOVY podalo žádost ve Velké výzvě 2021 Nadačního fondu pro Pelhřimovsko a ještě před sezónou padajícího listí se podařilo propojit potřebného s ochotným - kvalitní fukar Stihl SH86 dílně dodala firma Elpe s.r.o. Děkujeme paní Točíkové a panu Fučíkovi za jejich dar.


Nový fukar na listí a nepořádek nejen vysává, ale také jej drtí. Pracovníci FOVY s.r.o. jej začali okamžitě využívat na zakázkách údržby zeleně a úklidu veřejného prostranství. Díky tomu se pomohl zajistit bezproblémový a stabilní průběh zakázek a tím tak přispět k celkové ekonomické stabilitě provozu FOVY.


V dlouhodobém horizontu je stabilita důležitá především pro udržení nebo vznik nových pracovních míst pro lidi se zdravotním znevýhodněním z regionu Pelhřimovsko. Ti mají prostřednictvím sociálního podniku možnost zapojit se na pracovní trh a i přes svůj hendikep získat stabilní pracovní místo.


Pelhřimovský provoz sociálního podniku FOVY s.r.o. začínal nejprve jako součást rehabilitačních aktivit pro klienty s duševním onemocněním, kteří tu trávili svůj volný čas, trénovali pracovní návyky a pracovali na svých dovednostech. Věnovali se hlavně keramické výrobě, drobným truhlářským a šicím pracím. Postupně se tyto pracovní aktivity oddělily od mateřské organizace a jejích sociálních služeb v samostatný sociální podnik. Hlavním důvodem pro oddělení byla především možnost většího rozvoje, profesionalizace práce a s tím související získání nových cenných obchodních partnerů. Postupně se z rukodělného provozu stal stabilní výrobní program, který dává práci 20-30 lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří nemají většinou možnost a šanci získat stabilní pracovní místo na běžném trhu práce. Sociální podnik je specifický především přístupem ke svým pracovníkům - klade nižší důraz na výkon, umožňuje zkrácené úvazky, přistupuje ke každému individuálně vzhledem k jeho specifickým potřebám a možnostem a toleruje vyšší míru nemocnosti.


Dnes se pelhřimovský provoz věnuje práci v lese, údržbě veřejné zeleně, keramické výrobě a kompletačním zakázkám pro regionální firmy a díky tomu je jejich nezbytným partnerem. Část pracovníků dokonce dochází přímo do těchto firem v Pelhřimově a pracuje tam. Díky činnosti sociálního podniku tak nejsou lidé se zdravotním znevýhodněním vyloučeni ze společnosti.Comentarios


bottom of page