top of page

Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny

V sobotu 20.6.2020 se i přes silně nepříznivé počasí odehrál na návrší kousek od Pelhřimova další ročník neformální kulturní akce, organizovaný operní zpěvačkou a rodačkou z Pelhřimovska Janou Vondrů. Akce byla podpořena Nadačním fondem v jeho Malé Výzvě.

Vybaveno teplým a nepromokavým oblečením dorazilo potěšující množství diváků.

Mezi obrazy, texty a textíčky a uměleckými instalacemi okolo zříceniny kaple vystoupili Mannolo, nezastavitelný Anantol Svahilec, impro guru Radim Hanousek, Filip Kačer a jeho zvukové vlny, Tereza Říčanová s improvizací na kravské téma a tři blondýny, co si i ve 21.století ujíždí na lidovkách. Bylo vege i buřt. A hlavně něco pro sv.Annu a Zelené srdce.

Akce byla podpořena nadačním fondem v jeho Malé výzvě. Jejím předskokanem byl první ročník Běhu a kroku ke sv.Anně, pořádaný fondem.

Kaple sv. Anny u Pelhřimova

Poutní kapli nechali v letech 1699-1700 postavit pelhřimovský rychtář Matěj Mauricius Klokotský a radní Samuel Klokotský. Proč si ke stavbě vybrali právě mírné návrší nedaleko města, a proč zde nechali kapli vystavět, není známo. Mše svaté se v kapli sloužily nejméně dvakrát ročně. V roce 1788, za reforem císaře Josefa II., byla kaple prodána pelhřimovskému měšťanovi a pozdějšímu purkmistrovi Josefu Tomskému,. Jen díky tomu byla zachráněna před zničením. V devatenáctém století se ke kapli vracejí poutníci a stavba je nadále udržována v dobrém stavu.


Zapomenutí

Po roce 1948 nemohla církev kapli udržovat a provádět potřebné opravy. Byla rozorána přístupová polní cesta spojující kapli s městem. Místo však bylo i nadále cílem nedělních procházek obyvatel města, ale bohužel také prvních vandalů a zlodějů. V 60.-70. letech začíná kaple chátrat. Je rozkradeno, nebo zničeno veškeré vnitřní vybavení a dokonce i část střechy. V roce 1991 nechal Městský úřad v Pelhřimově snést zbytky věžičky a střechy z bezpečnostních důvodů. Kaple zarůstá keři a stromy a mnoho lidí k ní již nepřichází.


Probuzení

Na konce 90. let 20. století tvoří kapli již jen obvodové zdi a pouze nad presbytářem je zachována cihlová klenba, kterou kryje chatrná střecha. Uvnitř i z venku a i z korun zdí vyrůstají stromy a keře. O záchraně kaple se toho mnoho namluvilo a napsalo, ale k uskutečnění žádných plánů nedošlo a stavba postupně dál chátrá.

V roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Zelené srdce, které se mimo jiné snaží kapli zachránit. Zahájilo jednání s Římskokatolickou farností Pelhřimov, která je vlastníkem kaple a městem Pelhřimov, které je vlastníkem okolního pozemku a také zahájilo první práce. V roce 2007 odstranilo náletové dřeviny z vnitřního prostoru kaple a odvezoi veškeré odpadky. V roce 2008 bylo zahájeno vyklízení kaple od suti a zeminy. V roce 2009 bylo dokončeno vyklizení vnitřního prostoru kaple a ve spolupráci s městem Pelhřimov odstraněny z okolí kaple náletové dřeviny a stromy poškozující zdivo. Na svátek sv. Anny 26. července 2009 se v kapli uskutečnil první kulturně - duchovní „Den pro kapli sv. Anny,“ jehož se účastnilo cca 100 lidí a podle pamětníků to byla první podobná akce po více jak 50 letech. Od toho roku se akce koná pravidelně. V roce 2010 sdružení zahájilp projekt „Probuzení kaple sv. Anny“ jehož cílem je probudit zájem lidí o poutní místo kaple sv. Anny a zapojit je do obnovy stavby a místa samotného dobrovolnou pomocí, nebo finančním darem. Ukázat, že je možné spojit síly a obnovit něco krásného pro všechny. Aktuálně sdružení dokončilo přípravu projektové dokumentace potřebné pro zahájení celkové obnovy památky.Comments


bottom of page