top of page

Zelené srdce pod střechou

Občanské sdružení Zelené srdce z.s. podalo v Malé výzvě NFP 2021 žádost o pomoc s nákupem stánku pro venkovní akce.

Sdružení pořádá (když to situace umožňuje) řadu drobných akcí pod širým nebem. Jedná se o kulturní a osvětové akce (Den pro kapli sv. Anny, Noc kostelů, Netopýří noc, Den Země, Budkování, ...) a také několik malých putovních výstav (Pomáháme přírodě, Studánky, Křížek v polích, Probuzení kaple sv. Anny). Střecha nad hlavou při nich velmi pomůže a v budoucnu umožní účastnit se s informačním stánkem i poutí, jarmarků a festivalů.

Na platformě Darujme.cz vytvořil fond sbírku a díky individuálním dárcům se na stan vybrala potřebná, dokonce ještě větší částka, během jediného dne. Vše, co zbylo po nákupu přístřešku použilo Zelené srdce na čištění studánek. Za štědré a pohotové dary všem velmi děkujeme!

Více užitečných informací a průběžné zprávy najdete na webu a facebooku sdružení:


Comments


bottom of page