Zřízení přívodu vody pro Rodinné centrum Krteček Pelhřimov

Rodinné centrum dostalo výpověď ze svých prostor a muselo se přestěhovat. Většina práce spojené se stěhováním byla vykonána dobrovolnicky, ale přece jenom některé faktury uhrazeny být musely.. Krteček podal žádost v Malé výzvě fondu a vznikl projekt na pomoc centru. Díky němu se našlo mnoho individuálních dárců, vnímajících práci rodinného centra jako užitečnou a smysluplnou.


Cílem organizace je komplexní podpora rodin s dětmi ve městě z pohledu volnočasového, vzdělávacího i sociálního, podpora slaďování rodinného a pracovního života, mezigeneračního setkávání a dobrých sousedských vztahů.

Nové prostory v centru Pelhřimova poskytují důstojné prostředí pro setkávání, pěstování zdravého životního stylu rodin, vzdělávání dětí i rodičů, příměstské tábory, sociální služby a pomáhání všeho druhu.

Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům z řad tatínků, maminek i firem, které centrum opět přivedly k životu.


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše