top of page

Výstava v rámci Dnů umění nevidomých v Pelhřimově

Tento projekt jste podpořili (jako individuální darcové přes Darujme.cz nebo firemní partneři fondu) díky Malé žádosti spolku u Nadačního fondu pro Pelhřimovsko.

Oblastní odbočka celostátního spolku nevidomých a slabozrakých SONS uspořádal v rámci festivalu Dny umění nevidomých v Pelhřimově kulturní akci -

výstavu slabozraké grafičky.


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS), pořádal již 28. ročník Festivalu Dny umění nevidomých 2022 (DUN) ve vybraných městech Moravy, Slezska, v Praze a začíná se rozšiřovat i do dalších měst České republiky.

V Pelhřimově byl tento Festival letos pořádán již potřetí. Jde o přehlídku uměleckých schopností nevidomých a těžce zrakově postižených osob. Festival se snaží představit tvorbu zrakově postižených profesionálních umělců v různých uměleckých oborech. V letošním roce představili veřejnosti zrakově handicapovanou grafičku Markétu Evjákovou, která své obrazy tvoří počítačovou myší.


"4.října 2022 odpoledne se konalo zahájení výstavy v Galerii M. Na úvod vernisáže zahrály skladbu děti ze ZUŠ Pelhřimov pod vedením paní učitelky Terezy Levákové. Poté si vzala slovo paní Dagmar Filgasová, která přítomným sdělila podstatné informace o festivalu Dny umění nevidomých (DUN). Následně k sobě pozvala paní Evjákovou a kladla jí různé otázky. Sympatická umělkyně se zájmem odpovídala. Dozvěděli jsme se nejen o její tvorbě, jakým způsobem obrazy tvoří a jak se k tvorbě grafik dostala, ale také nám pověděla o svém životě a o zrakovém handicapu.

Další hudební vstup žáků ZUŠ zpříjemnil již tak příjemnou atmosféru vernisáže. Závěrečné slovo si vzal pan místostarosta Josef Koch, který připomněl, že je mu počítačová grafika blízka a že všem přeje příjemný kulturní zážitek.


Každý si následně mohl prohlédnout obrazy zblízka, osobně se pozdravit z paní Markétou Evjákovou a případně se jí na něco zeptat nebo si pro radost zakoupit některý z barvami hrajících obrazů, pohlednic, magnetek..." napsala nám po akci paní Markéta Drbalová z pelhřimovské pobočky spolku.


Umělecká prezentace byla určena laické i odborné veřejnosti, školám a dalším neziskovým organizacím. Projekt byl prezentován mezi dalšími komunitami zdravotně postižených a seniory, sbližuje tak díky kultuře tyto komunity s veřejností a propojuje svět vidoucích a těžce zrakově postižených.

Výstupem tohoto projektu je dle zkušeností z jednotlivých krajů, větší zájem veřejnosti o život osob s těžkým zrakovým postižením a na základě většího zájmu má pak spolek možnost rozšiřovat své aktivity a získávat dobrovolníky.

Děkujeme Vám.Comments


bottom of page