top of page

Tvoříme s Charitou a pro Charitu


Schválili jsme podporu žádosti pelhřimovské charity ve Velké výzvě 2023. Hledáme partnery a dárce všeho druhu, abychom mohli tuto činnost charity

podpořit v co nejvyšší míře. Projekt běží a jeho podpora je možná až do 30.6.2024.


Váš dar pomůže zajistit financování tvůrčích dílen pro širokou veřejnost, včetně dobrovolníků, zaměstnanců Charity či klientů jiných neziskových organizací. Konkrétně potřebujeme prostředky na zaplacení instruktora dílen a na nákup materiálu pro tvorbu. Výrobky budou následně nabízeny v dobročinném obchůdku,

pelhřimovských Mini jarmarcích, atd.


"Prvním krokem k naplnění záměru bylo otevření nového prostoru v Pelhřimově, sloužícího neziskovým organizacím. Poté je plán oslovit vytipovaného instruktora a dobrovolníky a se začátkem léta spustit tvůrčí dílny, které by se mohly za příznivého počasí konat i pod širým nebem a pomohly by oživit centrum města. Díky spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi bychom do aktivit mohli zapojit i lidi se zdravotním postižením (které jim neznemožňuje účast). O kapacitě dílen jsme zatím nejednali, ale ideální by byla kolem 15. V létě a na podzim bychom rádi uspořádali cca šest tvůrčích dílen" napsali o svém projektu Mgr. Jiří Smrčka, ředitel Charity Pelhřimov, a předkladatelka žádosti Bc. Dominika Dufková. "Jde o novou aktivitu, jejímž prostřednictvím bychom rádi šířili povědomí o činnosti Charity Pelhřimov i mezi tu část veřejnosti, která dosud nevyužila charitních služeb". Úspěšná realizace záměru bude mít hned několik pozitivních dopadů:


  • zviditelnění Charity Pelhřimov pro novou cílovou skupinu, především mládež, která může povědomí šířit dále

  •  nabídka výrobků ke koupi – získání prostředků pro další rozvoj organizace

  •  využití výrobků i k propagaci naší činnosti a jako drobná pozornost partnerům

  •  vyžití pro dobrovolníky, kteří se nám aktivně hlásí a mají zájem být užiteční, umožníme jim podílet se na pomoci potřebným

  •  nová aktivita pro veřejnost, oživení centra města

  •  příležitost ke spolupráci neziskových organizací

Děkujeme za Váš dar.Comments


bottom of page