top of page

Tablet je náš užitečný pomocník

Většina klientů Centra denních služeb Lada Pacov neměla ve svém školním věku takové multimediální možnosti, jaké nabízí dnešní doba. Klienti jsou dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí doma ve svých rodinách. V Centru nacházejí individuální podporu a pomoc v oblastech, ve kterých to sami nezvládají. V tento čas zastupují pracovnice Lady jejich rodiče, pro něž je celodenní péče o své handicapované děti velmi náročná. Do centra dochází denně 18 klientů.


Centrum denních služeb Lada si podalo žádost ve Velké výzvě 2020 Nadačního fondu pro Pelhřimovsko s projektem Tablet je náš užitečný pomocník. V něm bylo v plánu pořízení dvou tabletů s aplikacemi a příslušenstvím. Velikou radost všem udělala firma Samsung, kterou Nadační fond pro Pelhřimovsko oslovil s prosbou o pomoc v této záležitosti. Podařila se dobrá věc a do Pacova putovalo pět darovaných tabletů. Užitečné aplikace a nutné příslušenství pak bylo pořízeno díky podpoře firmy Gold service s.r.o..

Využívání nových IT technologií pomůže se zkvalitňováním života lidí s postižením.

Získávání a upevňování vědomostí, přizpůsobené schopnostem klientů Lady, bude s tablety jednoduché a zajímavé. Rozvoj rozumových schopností, jejich trénování a zlepšování komunikačních dovedností, se stane vhodnou kompenzační pomůckou pro osoby s různými zdravotními obtížemi.

Vhodnými aplikacemi můžou klienti posilovat konkrétní problematické oblasti, procvičovat zrak, jemnou motoriku, koordinaci oko – ruka. Někteří mohou posilovat seberealizaci prostřednictvím vytváření různých fotokoláží, fotoknih a videí.


Přejeme mnoho radosti a užitku z používání nových tabletů.
ความคิดเห็น


bottom of page