top of page

Tři elektricky polohovatelná lůžka pro domácí paliativní péči pelhřimovské nemocnice

Pelhřimovská nemocnice podala u Nadačního fondu pro Pelhřimovsko Velkou žádost, díky které podpořili její domácí paliativní péči svými dary jak individuální dárci přes Darujme.cz

https://www.darujme.cz/organizace/1200660 tak firemní partneři fondu.

Asi Vás napadne otázka, proč si nemocnice lůžka sama nekoupí? Protože stát zdravotní pomůcky určené k půjčování neproplácí. Lůžko sice nově může zdarma pacientovi předepsat i praktický lékař, ale až tehdy, je-li propuštěn z nemocnice. Žádost prochází schvalovacími procesy (zdravotní pojišťovna, revizní lékař) a celý proces může trvat cca 2-3 měsíce. Pacienti v paliativní péči, ale nemusí splňovat kritéria, hlavně onkologičtí pacienti, kde se jejich stav mění ze dne na den (postel se schválí jenom pacientovi, který je trvale upoutaný na lůžko a plně závislý na péči druhé osoby). Onkologický či geriatrický pacient je však třeba ještě v rámci svých možností pohyblivý (přesune se z lůžka na křeslo, posadí se v lůžku atd.), ale zlom, kdy úplně ulehne, někdy nastane během několika hodin či dní a závěr života přijde také v krátké době. Pacienti se často lůžka, které by jim lékař předepsal nedočkají (v danou dobu nesplňovali podmínky).

Proto domácí paliativní péče nemocnice Pelhřimov pomůcky na přechodnou dobu flexibilně zapůjčí, aby bylo domácí prostředí pro pacienta na sklonku života připraveno okamžitě. Elektricky polohovatelné lůžko ulehčí péči pečující osobě, sníží riziko pádu pacienta, riziko vzniku dekubitů (lůžko obsahuje pasivní antidekubitární matraci). V neposlední řadě umožní pacientovi nebýt plně závislý na pečující rodině, protože si pomocí elektrického ovládače změní svou polohu sám.

Nemocnice Pelhřimov poskytuje paliativní péči od roku 2019. Od této doby v domácím prostředí pečovala o více jak 520 pacientů a nesčetně rodinných příslušníků. Paliativní péči poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů – paliatrů, zdravotních sester, zdravotně sociálního pracovníka, psychologa a kaplana. V péči o pacienty a jejich blízké výrazně pomáhají kompenzační pomůcky a informační brožury, které jsou její nedílnou součástí péče.


Děkujeme za Váš dar.


Comments


bottom of page