top of page

Sportovní aktivity pro mladé lidi se zdravotním postižením

Humpolecké Centrum denních služeb Medou, z.s. zajišťuje pomoc a podporu lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem tak, aby mohli žít ze svého pohledu ten nejspokojenější život. Stejně tak pomáhá jejich rodinám.


Sportovní a volnočasové aktivity jsou synonymem kvalitního života. Pro osoby se zdravotním postižením mají ovšem ještě hlubší význam. Je to příležitost k osobnímu rozvoji, uzdravení se, aktivní rehabilitaci či získání nových a zlepšení stávajících komunikačních schopností a mezilidských vztahů.


Medou usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně postiženými a zdravými lidmi, především motivací lidí se zdravotním postižením k aktivnímu a nezávislému způsobu života.


Ve Velké výzvě r. 2020 Nadačního fondu pro Pelhřimovsko byl díky partnerovi fondu, firmě Gold Service s.r.o., podpořen projekt Medou, který umožňuje jejím klientům pravidelné plavání v bazénu, vodácký kurz, návštěvy sportovních hal s různými sporty (basketbal, ping pong, bowling, lezení na stěně, aj.) a turistiku.


Vzhledem k situaci kolem Covidu, byly sportovní aktivity hodně omezeny, takže nezbývá než čekat a těšit se na realizaci všeho naplánovaného.

Comments


bottom of page