top of page

Spolu až do konce

Rádi bychom dali možnost trávit poslední chvíle života doma co nejvíce lidem, protože jsme přesvědčeni, že pokud to jen trochu jde, měl by se člověk s tímto světem loučit ve známém prostředí obklopen svými milovanými.


Léky, zdravotnický materiál, pomůcky, pohonné hmoty, mzdové náklady, vzdělávání pracovníků, to vše znamená výdaje nutné pro fungování charitní služby Domácí hospicová péče Iris. Náklady na den péče o jednoho klienta v průměru dosahují 1300,- korun, přičemž každý je v péči průměrně 30 dnů. Do loňského roku si klienti na péči přispívali, ale poté, co se podařilo uzavřít smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, je v zájmu zachování rovného přístupu (a s jistotou alespoň částečně zajištěného financování péče) všem klientům, bez ohledu na zdravotní pojišťovnu, nyní služba poskytována zdarma. Pracuje se na tom, aby se postupně podařilo uzavřít smlouvy i s ostatními pojišťovnami. Jednání jsou poněkud zdlouhavá, podle dosavadních zkušeností je cíl do roka vyjednat spolupráci s alespoň dvěma dalšími.

Péče o klienty mj. zahrnuje veškeré (často velmi nákladné) léky k tlumení bolesti i nepřetržité pohotovosti sester a lékařů, kteří jsou 24 hodin denně 7 dnů v týdnu připraveni ke konzultaci a výjezdu do domácnosti. Jak je zřejmé, i v letošním roce bude pokračovat stávající trend – počet klientů bude dále narůstat. Zatímco loni jich bylo za celý rok celkem 44, za letošní první čtvrtletí už jejich počet překročil tři desítky.

Služba Domácí hospicové péče Iris je poskytována na území celého pelhřimovského okresu, a s pojišťovnami se jedná o možnosti působnost rozšířit na některé oblasti za hranicemi Pelhřimovska. Cílovou skupinou jsou lidé v pokročilém stadiu nevyléčitelné nemoci a jejich rodiny, které potřebují pomocnou ruku a podporu. Ještě loni se služba orientovala pouze na klienty dospělého věku, ale paliativní péči bohužel někdy potřebují i děti, proto se po patřičném doplnění vzdělání pracovnic a dokoupení nezbytných pomůcek

lze věnovat i jim.

Jedním ze zdrojů zajištění financí je podpora od regionálních podnikatelů a firem přes Nadační fond pro Pelhřimovsko. Díky partnerům fondu, jmenovitě firmě LIWA s.r.o., Ciret s.r.o., Vodak Humpolec s.r.o. a E-SEA s.r.o. se daří spolufinancovat stávající kvalitu a rozsah péče. Velice děkujeme!!!Comments


bottom of page