top of page

Sociálně terapeutické dílny v Humpolci

Spolek Medou si podal žádost ve Velké výzvě NFP (Nadační fond pro Pelhřimovsko) a Vy jste ho podpořili přes platformu https://www.darujme.cz/organizace/1200660 nebo smluvně jako firemní partneři fondu.

Denní centrum Medou Humpolec připravuje svým hendikepovaným klientům všech věkových kategorií 3x týdně po celý rok tvořivé a socializační dílny, celkem 348h/rok. Pomohli jste centru s náklady na jejich realizaci.

Posláním Medou je vytvářet takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních.

Medou poskytuje sociální službu 30 klientům. Jedná se o osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a mladé lidi s autismem z Humpolce, Pelhřimova a okolních obcí.

Pro naplnění poslání potřebuje centrum zajistit program terapeutických a tvůrčích aktivit. Aktivity vede odborník na danou oblast v počtu 8 hodin týdně a klienti o ně mají velký zájem. Je to např. keramika, malba, kresba i na textil, výroba mýdel, svíček, odlitků, drátkování, koláže aj. Klienti začínají od jednoduchých věcí a postupně tvoří složitější výrobky. Používají nářadí a jiné pomůcky, které nikdy v životě nepoužívali a báli se je vzít do rukou. Důležité je překonání strachu a obav, že něco nezvládnou a postupné získávání odpovědnosti za svou práci a samostatnost.

225,-Kč pomůže uspořádat jednu hodinu dílny.

Děkujeme za Váš dar.Opmerkingen


bottom of page