top of page

S Mravencem do přírody

Český svaz ochránců přírody, středisko ekologické výchovy Mravenec Pelhřimov

již přes dvacet let tvoří ekologické výukové programy pro děti z mateřských a základních škol z okresu Pelhřimov, vede pravidelné zájmové kroužky se zaměřením na vnímání přírody, tvoření kladného vztahu k ní i lidem a pořádá veřejně osvětové akce.

Cílem Mravence je přivést děti i dospělé k lásce k přírodě a ke svému okolí. Přimět je přírodu více znát a trávit v ní více svého času a radovat se z ní i s ní.


"Výchova dětí není vidět za měsíc, za rok…zpětná vazba se těžko vejde do tabulek. Ale to, že k nám na kroužek chodí již děti dětí, které chodily kdysi samy, je pro nás radostí i největší zpětnou vazbou.:-)


Chceme dětem ukazovat přírodu, její krásu i důležitost, pomoci jim najít k ní přátelský vztah, sounáležitost a zájem o ní i o lidi kolem sebe prostřednictvím ekologických výukových programů i volnočasových aktivit strávených v zájmovém kroužku Klub přátel Mravence a Včelařství. Klademe důraz na praktické činnosti – s dětmi vyvěšujeme, evidujeme a čistíme budky. Starší z nich bereme i na dobrovolnickou akci – Hrabání Kladinského potoka – kde si sami zkusí údržbu chráněné louky. Pro různé cílové skupiny – děti, mládež, rodiče s dětmi, seniory… pořádáme veřejně přístupné osvětové akce – např. Den Země, Medování. Vydáváme informativní materiály, letáčky, pracovní listy, pohledy", říká vedoucí spolku paní Marta Kosová.


Náplň činnost spolku během roku:

Srpen – září 2021 – Příprava nových ekologických výukových programů a tvorba pomůcek

Září – červen – realizace ekologických výukových programů

Pravidelné schůzky zájmových kroužků

Focení a sběr dat na tiskové materiály – pracovní list, pohledy, nálepky

Tvorba nových pomůcek na EVP i schůzky

Víkendové akce

Duben tradiční oslavy Dne Země v Děkanské zahradě

Červenec 14 denní dětský tábor na Chválkově

Září Den bez aut

Prosinec Medování


Personální pokrytí:

Marta Kosová, Ing. Václav Kos, Bc. Miroslav Pavlíček, Eva Norková, Bc. Jan Svěrák, Jana Humpová.


Dosavadní praxe:

24 let práce na okrese Pelhřimova – ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

32 let práce s dětmi v jejich volném čase, vedení zájmových kroužků, výchově dalších vedoucích a instruktorů, předávání mnohaletých zkušeností dalším generacím.

21 let praxe v pořádání veřejně osvětové akce Den Země (v loňském roce pro rekordních 1600 účastníků)

17 let pořádání Medování – akce pro veřejnost, podpora včelaření, akce spojená s medem a předvánočním zastavením

19. rokem se zapojujeme do celorepublikového projektu „Podpora biodiverzity – vyvěšování a evidence ptačích budek“ – za tu dobu jsme vyvěsili více jak

19. rokem se staráme o zvláště chráněná území – rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů. V současné době jde o více než 14 ha plochy zvláště chráněných území.


S projektem "S Mravencem do přírody" spolek požádal Nadační fond pro Pelhřimovsko o finanční pomoc s úhradou provozních nákladů.


Příběh budkový

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se vyvěšováním, čištěním a evidencí budek na území okresu Pelhřimov zabývá již od roku 2002. Od té doby jsme vyvěsili na 2 440 nových ptačích budek a vyčistili a evidovali 6 942 budek. Čistíme i dříve vyvěšené budky.

V roce 2016 jsme s dětmi ze zájmového kroužku – Klub přátel MRAVENCE v Městských Sadech v Pelhřimově vyvěsili 20 nových nejen ptačích budek – jednalo se o sýkorníky, rehkovníky, šoupálkovníky, špačkovník, lejskovníky, kosovníky, budky pro netopýry, a budky pro veverky.


Naše činnost je charakteristická především tím, že při dodržení metodiky umožníme čištění a vyvěšování budek dětem a mládeži. Naše akce v tomto směru mají tedy i významný ekovýchovný efekt.

V roce 2021 jsme vyvěsili 60 nových budek a vyčistili 476.

20. října 2021 jsme se vydali budky zkontrolovat, vyčistit, případně opravit a zaevidovat naše budkové nálezy. Pokud jste viděli několik skupinek se žebříky, příručními brašnami s hřebíky a kladívky na opravu budek a rukavicemi na čištění, byli jsme to my.


Čištění budek - odstranění starého hnízda nebo hnízd je nutné z důvodu hromadění hnízdního materiálu a přítomností nežádoucích obyvatel – hnízdních parazitů, kteří znepříjemňují hnízdění a mláďata oslabují a zpomalují jejich růst.


Ze zkušeností můžeme říci, že nejvíce obsazovanými budkami jsou sýkorníky, které obývají nejčastěji sýkora koňadra,

sýkora modřinka, sýkora babka a také brhlík lesní, který si zmenšuje vletový otvor jílem nebo hlínou. Dále šoupálkovníky a lejskovníky. Do Městských Sadů v Pelhřimově jsme se rozhodli umístit i další typy budek, pro větší podporu biodiverzity. Jedná se o špačkovníky, kosovníky, budky pro veverky a budky pro netopýry. Po 2 a více letech bývají osídleny z cca 80 % a ve zbylých budkách najdou útočiště vosy, pavouci a někteří hlodavci.


My jsme při našem letošním čištění našli obsazeny téměř všechny budky, a pokud obsazena nebyla, bylo to z důvodu jejího rozbití – starší dříve vyvěšené budky – zde jsme budku opravili, aby mohla dále sloužit.Marta Kosová

Vedoucí střediska

tel. : 723 288123

e-mail: mravenec@sevmravenec.cz

17/01 ZO ČSOP

Středisko ekologické výchovy Mravenec

Masarykovo náměstí 17

393 01 Pelhřimov


http://www.sevmravenec.cz/

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page