top of page

Permanentky pro lyžařský kurz dětí z pěstounských rodin


Spolek Pěstounské rodiny Kraje Vysočina si podal u NFP (Nadační fond pro Pelhřimovsko) Malou žádost s projektem pravidelné zimní sportovní aktivity. Vaše individuální dary přes platformu https://www.darujme.cz pomohly pěstounům zaplatit permanentky pro děti na lyžařský vlek.Pěstounské rodiny kraje Vysočina, pod vedením manželů Dietrichových, pořádá pravidelnou zimní sportovní aktivitu pro děti a mládež z náhradních rodin tzv. odlehčovací pobyt – počet dětí maximálně 16, letos v termínu od 12. - 19. 02. 2022.


Děti zde rozvíjí své sportovní dovednosti v kolektivu dětí s podobným životním údělem (nevyrůstají u svých biologických rodičů). Personální zajištění tvoří zkušený lyžařský instruktor a jeden dospělý pomocník na svahu + v zázemí kuchařka.


Všichni dospělí účastníci kurzu jsou znalí problematiky citové deprivace přijatých dětí a zároveň mají odborné předpoklady zvládnout v kumulovaných funkcích vše potřebné, co souvisí s pobytem dětí na takovéto akci i s výukou tohoto sportu. Kromě zmiňovaných dětí bude mít akce dopad i na jejich pečující osoby (cca 17 osob), neboť si můžou odpočinout od náročné výchovy svěřených dětí. Paní Monika Dietrichová vypráví:

"Jarní prázdniny jsme opětovně strávili v Roubence pana Krčka v Orlických horách. Byť nás potrápila uprostřed týdne silná vichřice, která porážela stromy a ty zapřičinily výpadek elektrického proudu v celých Orlických horách, měli jsme se fajnově. Teplo v chalupě bylo díky krbům a teplé jídlo jsme ten den nahradili namazanými rohlíky a chlebem. Nejezdící vleky a lanovky nahradil teplý bazén a skluzavky v Rychnově nad Kněžnou, který energetici zprovoznili už ráno.

Na hory se s námi vypravilo 14 dětí a všechny se naučily lyžovat. Kromě sportování jsme si užili i společných večerů, kdy jsme za „velení“ skvělé Kačky soutěžili a užili si legraci.

Monika dobře vařila a Martina s Alešem, a Kačka s Jiřím perfektně zvládali „vošéfovat“ celou kupu dětí na sjezdovkách.

Věřte, nevěřte, týden nám utekl jako voda a nikomu z nás se domů moc nechtělo. Lyžování je prostě skvělé !!!!

Zveme vás na další naše lyžování v roce 2023. Orlické hory, lyžařský areál Říčky a naše skvělá parta jsou perfektní."


Organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina byla založena v r. 2005 samotnými náhradními rodiči, kterým chybělo sdílení, a chtěli trávit společný čas. Naší hlavní a nejdůležitější činností je doprovázení pěstounských rodin (dlouhodobých i na přechodnou dobu).

"Naší srdcovou záležitostí jsou každoroční zimní a letní sportovní aktivity pro děti a mládež z náhradních rodin. V zimě pořádáme lyžařské a snowboardové aktivity, v létě naopak vodácká soustředění. V průběhu roku pořádáme vzdělávání pro pěstouny, pomáháme jim při setkávání přijatých dětí s biologickými rodiči či blízkými lidmi. Účastníme se různých workshopů a konferencí a spolu s dalšími organizacemi připomínkujeme zákony týkající se náhradní rodinné péče. Již mnoho let chodíme na základní a střední škol, ale i do gymnázií a na vyšší odborné školy příp. i na VŠ, kde přednášíme dětem a studentům o náhradním rodičovství. Pracujeme na osvětě náhradního rodičovství v rámci svých vlastních aktivit či různých projektů."

"Váš dar nám pomůže s financováním zimního sportovního a odlehčovacího pobytu na horách. Děkujeme!!!" říká dlouholetá zasloužilá pěstounka, paní Monika Dietrichová.


Comentários


bottom of page