top of page

Permanentky pro lyžařský kurz dětí z pěstounských rodin


Spolek Pěstounské rodiny Kraje Vysočina si podal u NFP (Nadační fond pro Pelhřimovsko) Malou žádost s projektem pravidelné zimní sportovní aktivity. Vaše individuální dary přes platformu https://www.darujme.cz pomohly pěstounům zaplatit permanentky pro děti na lyžařský vlek.Pěstounské rodiny kraje Vysočina, pod vedením manželů Dietrichových, pořádá pravidelnou zimní sportovní aktivitu pro děti a mládež z náhradních rodin tzv. odlehčovací pobyt – počet dětí maximálně 16, letos v termínu od 12. - 19. 02. 2022.


Děti zde rozvíjí své sportovní dovednosti v kolektivu dětí s podobným životním údělem (nevyrůstají u svých biologických rodičů). Personální zajištění tvoří zkušený lyžařský instruktor a jeden dospělý pomocník na svahu + v zázemí kuchařka.


Všichni dospělí účastníci kurzu jsou znalí problematiky citové deprivace přijatých dětí a zároveň mají odborné předpoklady zvládnout v kumulovaných funkcích vše potřebné, co souvisí s pobytem dětí na takovéto akci i s výukou tohoto sportu. Kromě zmiňovaných dětí bude mít akce dopad i na jejich pečující osoby (cca 17 osob), neboť si můžou odpočinout od náročné výchovy svěřených dětí. Paní Monika Dietrichová vypráví:

"Jarní prázdniny jsme opětovně strávili v Roubence pana Krčka v Orlických horách. Byť nás potrápila uprostřed týdne silná vichřice, která porážela stromy a ty zapřičinily výpadek elektrického proudu v celých Orlických horách, měli jsme se fajnově. Teplo v chalupě bylo díky krbům a teplé jídlo jsme ten den nahradili namazanými rohlíky a chlebem. Nejezdící vleky a lanovky nahradil teplý bazén a skluzavky v Rychnově nad Kněžnou, který energetici zprovoznili už ráno.