top of page

Parents for future - Cyklus přednášek Klimatické univerzity Pelhřimov


Pelhřimovští Parents for future vznikli v průběhu jara 2019 jako skupina rodičů a sympatizantů, která se rozhodla podporovat stávky za klima a akce, jež organizovali a organizují studentky a studenti pelhřimovských škol. Kromě účasti na stávkách, pomoci s činností stánku na festivalu Pelhřimov - město rekordů, finanční a materiální podpoře festivalu D(eco) fest a spoluorganizaci Týdne za klima jsme od září začali v Městské knihovně Pelhřimov pořádat cyklus přednášek s názvem Klimatická univerzita.

Prostřednictvím FB jsme propojeni s rodičovskými skupinami po republice, nejintenzivnější kontakt udržujeme s Rodiči za klima Liberec https://www.facebook.com/rodicezaklimaliberec/


Sami jsme vytvořili malou hříčku s nejdůležitějšími informacemi "o klimatu do kapsy", k nalezení je zde https://www.facebook.com/watch/?v=1359804090852048

Naše vize? - Veřejnost informovaná o klimatické změně, která zná fakta, a proto není náchylná přebírat zkreslené informace nebo předsudky. - Dostatek lidí aktivně spolupracujících na zlepšení našich klimatických vyhlídek. Pelhřimov jako progresivní město, které dokáže reagovat na probíhající změnu klimatu, reflektovat své možnosti a upřednostnit zdravou, životaschopnou přírodu, krajinu a obyvatele nad jinými zájmy. Nyní se dokončuje návrh budo do jednání pro pelhřimovské městské zastupitelstvo.

- ... Země, na níž se bude dát žít i za ... let...

Kommentare


bottom of page