top of page

Na vlastní duši - Emoce v síti

FOKUS Vysočina, z.ú. pořádal 10. 9. 2021 v Městských sadech v Pelhřimově pátý ročník celodenního multikulturního festivalu Na vlastní duši! – Emoce v síti.

Hlavním cílem festivalu je prostřednictvím interaktivních workshopů a doprovodného kulturního programu rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o duševním zdraví, prevenci duševního onemocnění, duševní hygieně, možnostech pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním a destigmatizaci lidí s duševním onemocněním kolem nás.


Pro rok 2021 je ústředním tématem festivalu téma: Emoce v síti. Jedná se o téma práce a nakládání s emocemi člověka a to jak v každodenních situacích, tak i výjimečných nebo krizových. Čím dál více, a během pandemie ještě intenzivněji, se naše interakce s lidmi odehrávají online, skrze sociální sítě, sdílené kalendáře a online hovory. I ty nejběžnější každodenní emoce prožíváme skrze „sítě“. Online chodíme do školy, do práce, navazujeme přátelství i vztahy. Je to velká změna, která může mít pozitivní efekt, ale i negativní dopad na naši duševní pohodu a zdraví. Lidem, kteří již nějakou zkušenost s duševním onemocněním měli, může tato změna výrazně ztížit fungování. Změnu však mohl a může vnímat každý z nás.


Po celý den zajištěno občerstvení od místních dodavatelů, prodejní výstava výrobků sociálního podniku FOVY a další doprovodné aktivity. Klienti FOKUSu Vysočina se každoročně podílí na realizaci, poskytují svůj pohled na věc, komunikují s veřejností skrze svůj příběh, jsou zapojeni již ve fázi plánovaní v pracovní skupině.Měřitelným ukazatelem úspěšnosti projektu je počet návštěvníků festivalu, počet zapojených organizací či partnerů. Tento dopad je měřitelný následujícími ukazateli:

V roce 2018 se do realizace festivalu zapojilo aktivně 10 dobrovolníků z řad studentů a klientů organizace. Festival navštívilo celkem 160 návštěvníků, z nichž 80 se aktivně zapojilo do workshopů.

V roce 2019 se do festivalu aktivně zapojilo 17 dobrovolníků, 110 osob se aktivně zapojilo do workshopů a festival navštívilo 250 návštěvníků. Do realizace se zapojilo celkem 5 klientů.

V roce 2020 se do festivalu aktivně zapojilo 28 dobrovolníků, z toho 8 klientů. Festivalu se zúčastnilo kolem 500 návštěvníků.

V roce 2021 byla předjednaná spolupráce s 35 dobrovolníky z řad studentů i již evidovaných dobrovolníků, 10 klienty a 3-5 seniory. Očekáváme účast veřejnosti kolem 650 návštěvníků převážně z města Pelhřimov a jeho okolí, s tím že do workshopů se aktivně zapojí více jak polovina z nich - aktuální info a fotky brzy doplníme.


O své zkušenosti se na festivalu podělila hvězda dokumentu V Síti Sabina Dlouhá i dětský psycholog a etoped Zdeněk Martínek. Úspěch sklidila i kapela Poetika a workshopy, které celkově navštívily více než dvě stovky lidí. Už tradičně se tady objevil například Psychomat Na Budku, který integruje osobní prožitek každého z účastníků se zkušeností lidí s vizuálními a sluchovými vjemy, či Mindball, což je vlastně taková tělocvična pro mozek.

„Všemi zmíněnými aktivitami chceme návštěvníkům přiblížit prožitky lidí, kteří duševním onemocněním sami prošli nebo procházejí. Zároveň se ale snažíme poukázat, že i přes tento handicap tito lidé dokáží žít plnohodnotný život, chodit do práce a věnovat se rodině, přátelům či koníčkům,“ vysvětluje vedoucí střediska FOKUSu v Pelhřimově Markéta Křívánková.Comments


bottom of page