top of page

Montessori aktivity v rodinném centru Krteček


Schválili jsme podporu žádosti spolku RC Krteček ve Velké výzvě 2023. Hledáme partnery a dárce všeho druhu, abychom mohli jeho činnost podpořit v co nejvyšší míře. Projekt běží a jeho podpora je možná až do 30.6.2024.


Děkujeme maminkám ze spolku za jejich nasazení a také všem, kdo jim přispěli svým darem.

Pomozte rodinnému centru Krteček pořídit nejnutnější vybavení pro nové působiště spolku (pomůcky a hračky pro rozvoj dětí). Nově zde budou realizovat také Montessori dopolední aktivity pro děti 1-4 roky.

Projekt rodinného centra je zaměřen na rodiče - především maminky, ale také otce s dětmi i prarodiče s malými dětmi 1-4 roky. Paní Zuzana Havlová vysvětluje : "Abychom mohli realizovat aktivity, kterou budou pro rodiče s dětmi takto přínosné, rády bychom vybavily rodinné centrum pomůckami, které nám k tomu napomůžou, jedná se o dřevěné prvky, pomůcky, organizéry. Součástí projektu je také čtyřměsíční program s lektorkou montessori, která bude průvodcem dětí i rodičů právě v používání pomůcek pro rozvoj dětí. Vybavení bude především dřevěné v jemných barvách, aby byl prostor pro dětskou fantazii. Cítíme jako velmi významné, klíčové, že u nás:

  1. - vznikne inspirativní prostředí pro rozvoj dětí s rodiči

  2. - vznikne prostředí pro rozvoj rodičovských kompetencí

  3. - děti budou moci vyzkoušet nové pomůcky, které budou sloužit více rodinám - budou sdílené

  4. - dětem budou nabídnuty aktivity, které doma nejsou tolik dostupné (z pohledu praktičnosti, úklidu, potřebného dohledu-průvodce..)

  5. - lektorský Montessori program přinese možnost rozvoje pro děti (1x týdně kapacita 7 dětí) a motivaci a inspiraci aktivit pro rodiče

  6. - celý projekt povede rodiče k tomu věnovat svým dětem pozornost

  7. - rodiče budou mít možnost individuálně konzultovat s lektorkou, řešit individuální přístup k dítěti

  8. - rodiče budou mít prostor/čas pro sebe a dítě a budou si moci na vlastní kůži vyzkoušet konkrétní činnosti a jejich smysl v rozvoji dítěte

Díky vybavení a nabídce rozvojových aktivit chceme vytvořit odpočinkové a zároveň inspirativní prostředí pro rozvoj smyslů a dovedností. Rodiče i děti by se zde měli vzájemně obohacovat a tolerovat."


Spolek Rodinné centrum Krteček funguje od roku 1999. Obsahem a cílem práce maminek, které spolek provozují je především podporovat rodiče ve výchově malých dětí, poskytovat zázemí rodičům (nakrmení, nakojení, přebalení), podporovat je k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, působit preventivně co se týče negativních vlivů v rodině a rozvíjet rodičovské kompetence. Děkujeme za Váš dar.


Comments


bottom of page