top of page

Matice Křemešnická - Křemešnické kulturní léto 2019


Sérii nezapomenutelných koncertů, nevšedních přednášek a bohoslužeb Křemešnické kulturní léto organizuje již od roku 2014 společnost Matice Křemešnická. Matice chce navázat na odkaz spolku, ustanoveného v roce 1935 tehdejším pelhřimovským děkanem F.B.Vaňkem, čítajícího na dva tisíce členů, jehož posláním bylo obnovit slávu poutního místa, kam v jeho nejslavnějších dobách přicházelo na

hlavní pouť až 60 000 poutníků.
Současní členové Matice pilně pracují na údržbách, opravách, restaurování a přípravách projektu rekonstrukcí a stavebních úprav areálu. Zároveň oživují místo nejrůznějšími aktivitami pro veřejnost. www.matice-kremesnicka.cz


Comments


bottom of page