top of page

Kruhcentrum


Doprovázené poutě

handicapovaných a zdravých lidí

jsou aktivitou turistického rázu s přesahem mezigeneračním, integračním, vzdělávacím a duchovním. Dochází k prolínání osobních příběhů lidí handicapovaných a zdravých, k poznání potřeb a pochopení. Poutě rozvíjí fyzické schopnosti, posouvá limity ve vytrvalosti a koordinaci, rozvíjí sociální a

komunikační dovednosti.

Příběh z poutě po pražských památkách:

„Paní Eva, o kterou se starám, byla jako vyměněná, pouť se jí moc líbila. Člověk si uvědomuje vděčnost osudu, že je zdravý, ale i to, že může být prospěšný pro druhé. Je mi s vámi prostě hezky a to není málo. Pražskou pouť jsem si moc neužila, paní mi padala z vozíku, musela jsem stále být

v pozornosti kolem ní, ale ona byla velmi spokojená a to bylo hlavní.“
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page