top of page

Klimatická univerzita

Organizace Parents for Future Pelhřimov vznikla se záměrem podporovat ekologické aktivity a především spolupracovat s místní samosprávou na koncepci trvale udržitelného města.Má za sebou pořádání pěti přednášek „zimního semestru“ Klimatické univerzity 2019 a předložení dokumentu 13 kroků pro budoucnost městskému zastupitelstvu. Nyní pracuje na předložení univerzální pachtovní smlouvy pro municipality a drobné majitele polí.

Záměrem sdružení je pokračovat v místní Městské knihovně s cyklem přednášek pro veřejnost, tzv. Klimatickou univerzitou, v jejímž rámci vystoupí odborníci na témata spojená s klimatickou změnou.

Pro „zimní semestr“ roku 2020 byly v plánu čtyři přednášky:

18. 9. Pavel Nováček: Klima-sucho-adaptace,

16. 10. Lenka Vacková: Udržitelná móda,

20. 11. Erik Schwarzbach: Krize klimatu,

Leden 2021 – zatím nebylo upřesněno

Cílem je zvýšit veřejné povědomí o probíhající klimatické změně a nastartovat veřejnou diskusi na úrovni veřejnosti i politiků a nabízet smysluplné alternativní přístupy ke krajině a správě věcí veřejných s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a změnu klimatu.

Bohužel díky epidemiologické situaci došlo pouze na první ze série plánovaných přednášek. Tato přednáška byla podpořena Malou výzvou NFP.


Comments


bottom of page