top of page

Kamenické Hračkobraní - festival správné české hračky

Ve Velké výzvě NFP byl podpořen projekt Hračkobraní - šestnáctý ročník pětidenní akce, která v zámeckém prostředí přivádí děti a rodiče ke kvalitní přírodní české hračce.

Hračkobraní je největší akcí ve městě Kamenice nad Lipou s celorepublikovým dosahem, ročně přiláká až 7 tisíc lidí. Tvoří ji výstavy hraček historických i současných, prodejní přehlídka výrobců originální české hračky na nádvoří zámku, řada různorodých tvůrčích dílen v zámecké zahradě a doprovodný program - loutková i činoherní divadelní představení, výuka žonglování, hry, soutěže a další kulturní program.

Festival, který zviditelňuje město, podporuje značku Správná hračka. Toto označení uděluje odborná porota již více než 25 let a celá řada jejích nositelů se na Hračkobraní představuje.

Cílem organizátorů je propagovat české autorské hračky z přírodního materiálu, obnovit důvěru veřejnosti k nim a zároveň představit alternativu k hračkám, které jsou dnes běžně k dostání v síti hračkářských obchodů. Festival chce předvést hračky z přírodního materiálu jako zajímavé, aktuální a konkurenceschopné, které mají co říci i současné společnosti. Pořádání akce pomáhá kamenickému zámku pulsovat životem. Spolupořadateli jsou Uměleckoprůmyslové museum v Praze (spravuje zámek Kamenice nad Lipou, kde se festival koná), Sdružení pro hračku a hru a Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR. Ekonomicky je akce vyrovnaná, pro organizátory nevzniká zisk. Organizátoři každoročně umožňují bezplatně po celou dobu festivalu místní charitě na stánku prodávat své výrobky.Svým darem (individuální dárcové přes Darujme.cz a firemní dárci) jste pomohli organizátorům s náklady na doprovodný program - každý festivalový den se konaly tři loutková nebo činoherní pohádková divadelní představení v podání různých divadel a dvakrát denně probíhala žonglérská dílna, kde se převážně děti učí základům žonglování.

Finanční příspěvek Nadačního fondu pro Pelhřimovsko ve výši 20.000 Kč byl využit k uhrazení části nákladů na doprovodný kulturní program. Konkrétně se jednalo o honorář za odehraná loutková divadelní představení v podání Viktora Pirošuka (Téměř divadelní společnost České Budějovice), která zahajovala každý festivalový den na zámeckém nádvoří.

"Smyslem a posláním festivalu Hračkobraní je podpořit klasickou českou hračku a její výrobce. Zároveň se ale jako pořadatelé snažíme, aby návštěvníci (kterými jsou především děti) jenom nenakupovali. Proto velkou pozornost věnujeme doprovodnému programu, který sestává z nejrůznějších tvořivých dílen, v nichž je možné vyrobit a odnést si jednoduchou hračku a také ze stále populárnějších pohádkových divadelních představení. S neustále rostoucími náklady a současně s nutností udržet alespoň přibližně vyrovnaný rozpočet jsme se dostali do situace, která nás nutila uvažovat o zredukování počtu divadelních představení. Díky podpoře Nadačního fondu pro Pelhřimovsko se nám podařilo stávající formát tří představení každý festivalový den zachovat.

Nadšení dětských diváků, jejich počet a reakce na jednotlivá divadla nám potvrdily správnost tohoto rozhodnutí a jsou pro nás tím největším příběhem. Ještě jednou děkujeme za vaši podporu" napsal nám po ukončení festivalu Petr Pech, vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou.

Děkujeme za Váš dar.


留言


bottom of page