top of page

Křížek v polích

Drobné památky patří do krajiny Vysočiny a dotvářejí její kulturně duchovní rozměr. Některé jsou s láskou udržované, některé však zůstávají zapomenuté a opuštěné. Právě ty členové občanského sdružení Zelené srdce od roku 2005 vyhledávají a obnovují znovu do krásy pro všechny, kteří k nim přicházejí, aby u nich nezazníval povzdech nad jejich stavem, ale znovu lákaly k zastavení. Někdy stačí jen uklidit okolí kříže, někdy je potřeba obrousit rez a obnovit barvy, někdy je potřeba doplnit chybějící část a někdy obnovit celou památku. Za dobu své existence jich sdružení obnovilo skoro pět desítek

Lidé ze sdružení si uvědomují, že sami nedokážou obnovit a udržovat všechny drobné památky, že je potřeba zapojovat také další zájemce. V případě zájmu poradí, jak památky obnovovat a jak se o ně starat.

Obsahem projektu Zeleného srdce pro 3. ročník Velké výzvy NFP bylo:

1) Zajištění údržby obnovených památek z minulých let. Úklid kolem nich a jejich údržba, především obnova nátěrů.

2) Obnova dalších 5-ti zapomenutých památek

3) Vydání informačního letáčku Křížek v polích v počtu 2000 ks. Cílem letáčku je informovat, proč jsou drobné památky v krajině důležité a na příkladu činnosti sdružení se pokusit zapojit do jejich obnovy další zájemce. Letáček je vytištěn na recyklovaném papíru.

Projekt byl podpořen v rámci Velké výzvy Nadačního fondu pro Pelhřimovsko díky nefinančnímu daru paní Marie Minářů, majitelky firmy ŘEMPO Pelhřimov, jež poskytla veškeré potřebné nářadí a materiál a tisk letáčků daroval pan Bedřich Kocman, firma Nová tiskárna Pelhřimov s.r.o.. Velice děkujeme!Více informací o obnovených křížích:Comments


bottom of page