top of page

Jídlo a kempovné pro vodácké prázdniny dětí z pěstounských rodin na Pelhřimovsku

Spolek Pěstounské rodiny Kraje Vysočina si podal dvě Malé žádosti o podporu u NFP na každoroční letní sportovní kurz dětem, které si nevylosovaly ty úplně nejšťastnější karty do života. Dospěláci, kteří jim vytvářejí bezpečné hnízdo pro poznávání světa, jim organizují léto, jak má být. Stanování, ohýnek a pocit, že jsem šikulka, protože jsem ten jez zvládnul projel úplně sám, anebo legraci, jak jsme se všichni do jednoho vyklopili.


Letní sportovní aktivita pro děti a mládež z náhradních rodin - výuka vodáctví - proběhla v červenci na řece Sázavě pak a v srpnu na Vltavě. Děti zde rozvíjely své sportovní dovednosti v kolektivu dětí s podobným životním údělem (nevyrůstají u svých biologických rodičů). Personální zajištění tvoří zkušený tým dvou vodáckých instruktorů a jeden zkušený dospělý pomocník. Všichni dospělí jsou znalí problematiky citové deprivace přijatých dětí a zároveň mají odborné předpoklady zvládnout v kumulovaných funkcích vše potřebné, co souvisí s pobytem dětí na takovéto akci i s výukou tohoto sportu. Kromě dětí měla akce dopad i na jejich pečující osoby (cca 60 osob), neboť si můžou odpočinout od náročné výchovy svěřených dětí.

Vodácká aktivita na řece Sázavě

Ve dnech od 11. do 16. července 2022 se na řeku Sázavu vypravilo z Pelhřimova 15 dětí ve věku od 7 do 18 let. O děti se staralo 6dospělých – čtyři instruktoři na vodě a dvě kuchařky v kuchyni.

Tábořili jsme v Choceradech v areálu hotelu Ostende. Každý den skupina dětí vyrážela na řeku Sázavu. Několik dětí si svoje vodácké umění zdokonalovalo a několik se jich vše učilo od začátku. Na konci pak již všichni kanoe a kajaky dokázali ovládat.

Počasí nám po celý týden přálo, takže došlo i na koupání na jezech. Pršelo jen jeden večer, a tak místo zpívání u ohně jsme si pouštěli videozáznam našich vodáckých úspěchů a neúspěchů.

Důležité bylo, že se nikdo neutrpěl žádný úraz a všichni si to báječně užili.


Vodácká aktivita na řece Vltavě

Ve dnech od 08. do 13. srpna 2022 se na řeku Vltavu vypravilo z Pelhřimova 19 dětí ve věku od 6 do 18 let. O děti se staralo 5 dospělých – tři instruktoři na vodě a dvě kuchařky v kuchyni.

Tábořili jsme v kempu Kanak (www.kanak.cz) v místě Branná. Počasí nám po celý týden velmi přálo, takže se děti koupaly na jezech, naučily se ovládat kajaky a kanoe. Večer jsme se setkávali u ohně a společně zpívali, povídali si a předváděli pantomimu. Večery byly plné smíchu. Všichni si to náramně užili a víme, že doma vyprávěli a podělili se s pěstouny o spoustu svých zážitků.


Comentarios


bottom of page