top of page

Hiporehabilitace pro děti s autismem a se specifickými potřebami


Nestátní nezisková organizace MEDOU z.s. zajišťuje pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením, zejména pak lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem. Pomáhá také jejich rodinám.


Medou bylo založeno z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí z Humpolce, Pelhřimova a okolí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti.

V oblasti sociálních služeb působí od roku 2015.

MEDOU poskytuje Centrum denních služeb a službu Sociální rehabilitace, které vedou k rozvoji, samostatnost lidí s hendikepem. Mezi klienty patří lidé s různým druhem zdravotního postižení ve věku 6 - 60 let.

Posláním MEDOU je vytvořit těmto lidem takové prostředí, kde mohou bezpečně prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den bez nutnosti izolace od ostatních. Hiporehabilitace, cvičení s koněm a na koni ve spolupráci s https://kone-trochu-jinak4.webnode.cz/zdrave-jezdeni/, pomáhá nejrůznějším způsobem. Posiluje sebevědomí, pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnosti spolupracovat. Mezi klienty MEDOU je o ni velký zájem. Zejména ze strany rodičů dětí s autismem nebo dětí se specifickými potřebami. Z důvodu ceny a své finanční situace si ji ale většina z nich nemůže dovolit.


Díky Malé žádosti MEDOU u fondu a následným darům dárců přes Darujme.cz a darům firemních partnerů fondu se podařilo rehabilitaci zprostředkovat. V menších skupinách asi jednou za dva týdny.

Děkujeme Vám.

Comentários


bottom of page