top of page

Fokus Vysočina

Stěžejním bodem reformy psychiatrické péče je její přesunutí do komunity tak, aby byla dostupná, včasná a v přirozeném prostředí pacienta. Sníží se tak počet hospitalizací, nebo potřebná doba hospitalizace. To vyžaduje vybudování multidisciplinárního týmu odborníků. Projekt pomohl financovat práci externě zaměstnaného psychologa, využitého na dlouhodobou a systematickou práci

s klientem a jeho rodinou, řešení krizových situací, práci s klientem formou svépomocných a

edukačních skupin a konzultace s dalšími profesemi odborného týmu.Příběh pacientky:

Mladá žena ve věku 35 let byla opakovaně hospitalizována s diagnózou těžká deprese. Pociťovala dlouhodobou nenávist vůči své osobě, měla tendenci řešit náročné situace sebepoškozováním.

Nebyla schopná v sobě nalézt silné stránky a už vůbec jich využít, nesnesla pozitivní hodnocení své osoby od okolí. Psychologem jí byla doporučena účast na skupinových setkáních zaměřených na téma Sebe přijetí a sebeláska. Po absolvování nácviku technik chování, po individuálních terapiích

s psycholožkou a setkáváním se s lidmi s podobnými obtížemi došlo u klientky k posunu ve vnímání vlastní osoby. Dokáže přijmout pochvalu, umí sama sebe ocenit, pozitivně zhodnotit vlastní výkon a neobviňovat se za nezdary.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page