top of page

Farní charita Kamenice nad Lipou - Hygiena, polohování na lůžku a předcházení dekubitů

Školení pro 11 zaměstnanců a nákup antidekubitních pomůcek bylo podpořeno v Malé výzvě 2021 nadačního fondu.

Farní charita Kamenice nad Lipou (terénní pečovatelská služba) poskytuje péči 130 klientům ročně v dosahu 20km od Kamenice. Od jejího zrodu v roce 1992 byla její hlavní činností terénní pečovatelská služba.

Ostatní činnosti se na základě vznikajících potřeb vyvíjely až do dnešní podoby. Půjčovnu kompenzačních pomůcek využívají osoby ze širokého okolí, od roku 2018 je zřízena služba senior taxi, do Klubu seniorů dochází pravidelně 10-15 osob, dobročinný obchůdek Dobromysl existuje od roku 2016, finanční a materiální zdroje získává zdejší charita také např. z potravinové sbírky, Tříkrálové sbírky a účasti na místních akcích. Z těchto zdrojů jsou podporovány osoby v tíživých životních situacích v blízkém okolí.

Stále častěji se setkávají s přáním poskytnutí kvalitní péče blízkým, jejichž rodina jim chce umožnit zemřít ve známém prostředí. Péče o tělo v terminálním stádiu vyžaduje velkou píli a vnímání i sebemenších náznaků libosti či nelibosti klienta. Pro pracovníka znamená poskytování takovéto péče i kognitivní znalosti. Tato oblast byla prohloubena v rámci školení – Hygiena, polohování na lůžku a předcházení dekubitů.


Děkujeme všem individuálním dárcům, kteří svým finančním darem přispěli na péči poskytovanou Farní charitou Kamenice nad Lipou.


Comments


bottom of page