top of page

Dvě el. polohovatelná lůžka pro domácí paliativní péči Nemocnice Pelhřimov

Schválili jsme podporu žádosti pelhřimovské nemocnice ve Velké výzvě 2023. Hledáme partnery a dárce všeho druhu, abychom mohli činnost domácí péče paliativního oddělení Nemocnice Pelhřimov podpořit v co nejvyšší míře. Projekt běží a jeho podpora je možná až do 30.6.2024.


Děkujeme sestrám a lékařům z nemocnice za jejich nasazení při důležité práci a také všem, kdo přispěli svým darem k činnosti nemocniční domácí paliativní péče.


Váš dar umožní paliativnímu oddělení Nemocnice Pelhřimov zakoupit dvě elektricky polohovatelná lůžka. Rychlé zapůjčení této pomůcky nesmírně ulehčí poslední chvíle člověka, který odchází z tohoto světa doma v péči rodiny za pomoci odborné asistence.


Možná Vás napadne otázka, proč si nemocnice lůžka sama nekoupí? Protože stát zdravotní pomůcky určené k půjčování neproplácí. Lůžko sice může zdarma pacientovi předepsat i praktický lékař, ale až tehdy, je-li propuštěn z nemocnice. Žádost prochází schvalovacími procesy (zdravotní pojišťovna, revizní lékař) a celý proces může trvat cca 2-3 měsíce. Pacienti v paliativní péči, hlavně onkologičtí pacienti, ale nemusí splňovat kritéria, jejich stav se mění ze dne na den (postel se schválí jenom pacientovi, který je trvale upoutaný na lůžko a plně závislý na péči druhé osoby). Onkologický či geriatrický pacient je však třeba ještě v rámci svých možností pohyblivý (přesune se z lůžka na křeslo, posadí se v lůžku atd.), ale zlom, kdy úplně ulehne, někdy nastane během několika hodin či dní a závěr života přijde také v krátké době. Pacienti se často lůžka, které by jim lékař předepsal nedočkají (v danou dobu nesplňovali podmínky). Proto domácí paliativní péče nemocnice Pelhřimov pomůcky na přechodnou dobu zapůjčí, aby bylo domácí prostředí pro pacienta na sklonku života připraveno okamžitě. Elektricky polohovatelné lůžko ulehčí péči pečující osobě, sníží riziko pádu pacienta, riziko vzniku dekubitů/proleženin (lůžko obsahuje pasivní antidekubitární matraci). V neposlední řadě umožní pacientovi nebýt plně závislý na pečující rodině, protože si pomocí elektrického ovládače změní svou polohu sám.

Jedno lůžko i s antidekubitární matrací stojí 35 000Kč. Podaří-li se sehnat peníze od dárců, Nemocnice plánuje v roce 2023 koupit 2 kusy.


K tomu je potřeba zakoupit 200ks informačních brožur, jedna stojí 70Kč. Ročně má paliativní oddělení cca 250 pacientů.


"Brožury jsou nedílnou součástí péče. Brožuru Jak být na blízku necháváme v domácím prostředí již od počátku péče. Rodina v ní najde informace, které jim předáváme již od počátku, ale v této nelehké péči má rodina plnou hlavu dalších starostí, obav a úzkostí. Proto ví, že mají naši podporu 24 hodin 7 dní v týdnu, ale také brožuru, kde se dočtou o věcech, které nyní řeší a mohou se k tomu kdykoliv vrátit. Často slyšíme, že to co jsme říkali např. o potřebě jídle a pití, bylo lidsky popsáno v ponechané brožuře a znovu se ujistili, že pečují dobře a jejich blízký neumře hlady ani žízní.

Brožuru V době zármutku necháváme v domácím prostředí po úmrtí pacienta. Rodina tam opět najde informace o čase po odchodu blízké osoby. Brožura obsahuje nejenom praktické rady, ale i slova podpory. Ročně má paliativní oddělení cca 250 pacientů. Každý pacient, hlavně jeho rodina brožuru dostává. Někdy se výtisk na oddělení vrátí a není-li špinavý či poškozený, jde dále do oběhu" vysvětluje MUDr. Eliška Štokrová.


Paliativní péči poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů – paliatrů, zdravotních sester, zdravotně sociálního pracovníka, psychologa a kaplana.

"V roce 2019 jsme pečovali o 105 pacientů v domácím prostředí. V roce 2020 jsme pečovali již o 235 pacientů a nespočet jejich rodinných příslušníků. V roce 2021 opět číslo vzrostlo až na 250 pacientů a jejich rodinných příslušníků. V roce 2022 jsme měli v péči 263 pacientů. Z čísel je jasně viditelný zájem pacientů a rodinných příslušníků o domácí paliativní péči. Pro rok 2023 máme odhad kolem 270 pacientů a jejich blízkých.

Tento projekt bude mít přímý dopad na více jak 100 pacientů a jejich rodinných příslušníků" doplňuje informace koordinátorka paliativní péče Mgr. Markéta Fuchsová. Děkujeme za Vaše dary.

Comments


bottom of page