top of page

Dotykový display/Terapeutická vodní postel pro klienty Lada Pacov


Spolek Centrum Lada z.s. poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením a seniorům.


Ve Velké výzvě Nadačního fondu pro Pelhřimovsko (NFP) si LADA podala žádost, kterou jste podpořili buď individuálně přes Darujme.cz nebo smluvně jako firemní partneři fondu.

"Cílem naší letošní žádosti o podporu je pořídit dotykový displej na pylonech, aby uživatelé služeb centra přišli do kontaktu se současnými technologiemi a byli tak schopni reagovat na rostoucí nároky společnosti v oblasti této práce s digitálními médii a technologiemi. Například v samoobslužných pokladnách obchodů, na úřadech, při cestování apod. Záleží nám na tom, aby naši uživatelé nebyli odtrženi od světa, který jde i virtuálním směrem. Jsou totiž součástí společnosti, která klade jisté požadavky" , říká zástupce Lady paní Monika Zemanová. Váš dar pomůže získat speciální display na pylonech, který umožňuje ovládání lidem na vozíčku rukama i nohama a umožňuje spolupráci více osob najednou. "Pro uživatele může být velmi důležité zažít, že pomocí dotykové obrazovky, mohou relativně snadno učinit mnoho, zvláště v případě omezených motorických funkcí mnohých z nich. Tento efekt pozitivně ovlivňuje jejich sebevědomí, jednání a vystupování. Určující je, učit se novým věcem, překonávat překážky a obavy, v tomto může jednoduchost ovládání interaktivní tabule velmi pomoci. Rádi bychom tabuli využili pro práci s textem, obrazem, orientaci v čase, prostoru, pro pochopení schémat až schopnost vyplnění formulářů atd. ". "V našem centru máme uživatele s mentálním i kombinovaným postižením. Pro ně jsou nové digitální technologie mnohdy nedostupné. Tréninkem se zlepší kontakt ve společnosti i nový pohled na digitální svět. Například v našem městě jsou v obchodě samoobslužné pokladny, rádi bychom, aby naši uživatelé byli připraveni reagovat v budoucnu na nárůst podobných služeb. Z projektu bude mít užitek 19 našich uživatelů, 13 pracovníků a nepřímo i jejich rodiny, které se mohou o možnostech poučit".


"Nevybere-li se celá částka na display, pořídíme pro klienty terapeutickou vodní postel, která nám před dvěma měsíci dosloužila. Postel slouží imobilním klientům jako podpůrný prostředek při bazální stimulaci" doplňuje během prosince 2022 k žádosti předsedkyně zapsaného spolku Lada paní Jana Moravcová.

A tato situace nastala, takže došlo ke změně - pořídila se terapeutická postel.


Díky další podpoře dárců jsme mohli projekt spolku LADA podpořit i krátce po pořízení vodní postele a tak mohli v pacovském denním centru zakoupit ještě příslušenství postele - polštář, přehoz a esenciální vůně.


Děkujeme za Váš dar.

Comments


bottom of page