top of page

Devět životů

Schválili jsme podporu žádosti spolku Pelhřimovské depozitum ve Velké výzvě 2023. Hledáme partnery a dárce všeho druhu, abychom mohli jeho činnost (odchyt, kastrace, veterinární ošetření, dočasná péče a umisťování koček do nových domovů) podpořit v co nejvyšší míře. Projekt běží a jeho podpora je možná až do 30.6.2024.


Děkujeme dobrovolnicím ze spolku za jejich obětavou péči o zvířata a také všem, kdo jim přispěli svým darem.

Cílem spolku je regulovat počty bezprizorních koček v regionu a bránit tak jejich dalšímu nekontrolovanému množení organizováním a zajišťováním kastrací.

Tento projekt pomůže s financováním základní zdravotní péče koček z dočasných péčí Kočičího depozita Pelhřimov než se jim podaří najít stálý a milovaný domov.

Říká se, že kočka má devět životů, ale všichni ti kdo se o kočky starají bohužel vědí, že tomu tak není.

Pelhřimovské depozitum ročně pomůže zajistit kastrace cca 300 koček. V roce 2021 jich bylo rekordních 360. Někde se nám tuto činnost daří organizovat lépe, i ve spolupráci se starosty obcí, někde je to složité. Máme s touto problematikou zkušenosti, potřebné školení, vybavení a napojení na veterinární lékaře. Přesto mnohde, zvláště v menších obcích, narážíme na nepochopení a aroganci. Ale víme, že to má smysl, některé obce v regionu už se nám samy ozývají a využívají naše služby k řešení této problematiky ve svých lokalitách.

Přesto jsou stále jedinci, kteří kastrace ignorují, koťat i odrostlých koček se zbavují a ty pak nacházejí pomoc a záchranuu nás. Včetně nezbytné veterinární péče. Hana Pípalová a Lucie Vopálenská, zodpovědné za tento projekt, vysvětlují, jak to chodí: "Kočičí depozitum Pelhřimov funguje při útulku Mikeš HB již pátým rokem. Všechny kočky, o které se staráme, jsou z regionu Pelhřimova, Humpolce, Kamenice nad Lipou a přilehlých obcí. Spolek tvoří několik dobrovolnic, jenž kromě jiného organizují tzv. dočasnou péčiu dalších dobrovolníků, kteří poskytnou zázemí a každodenní péči kočkám ve svém domově a spolek pro ně zajišťuje veterinární péči.

Dočasných péčí spadajících pod depozitum Pelhřimov je v tento okamžik šest a je v nich umístěno 35 koček. To se neustále mění. Nejhorší situace bývá na jaře, kdy se rodí první vlna nechtěných koťat a v této době býváme zavaleni žádostmi o pomoc z řad veřejnosti. Vzhledem k poměrně teplým zimám pak není výjimkou, že má nekastrovaná kočka koťata i třikrát ročně. Druhá vlna pak přichází

koncem léta a třetí koncem podzimu. V našich podmínkách mírných zim se koťata rodí i v měsících zimních. Proto i letos předpokládáme mnoho jedinců, kteří budou naši pomoc potřebovat.

Těm průběžně hledáme nové domovy a místo nich přijímáme do dočasné péče kočky nové, které byly nalezené, vyhozené, maličká koťata, kterých se lidé nevhodným způsobem zbavují (popelnice, příkopy,...), kočky zraněné a podobně.

Kromě akutních ošetření je našim cílem základní preventivní veterinární péče, kterou by měla každá kočka absolvovat, než odejde do nového domova.

Takto ošetřená kočka má potom lepší šanci na dlouhý a spokojený život. Do tohoto základu patří také kastrace, ale kastrace financujeme jiným způsobem." Váš dar pomůže zachránit mnoho kočičích životů. Děkujeme Vám.


Koťátko Tara, nalezené s obličejem i tělíčkem prožraným červy. Dnes zdravá a v milujícím domově:

Starší toulavý kocourek Píňa, nelezen ve špatném stavu, dnes umístěn v milujícím domově:

Jedno z míst domácí dočasné péče Kočičího depozita Pelhřimova - návštěva ředitele fondu v něm:


Comments


bottom of page