top of page

CZP kraje Vysočina - Trénování paměti

Od roku 2018 je v pelhřimovské pobočce Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina rozvíjena nová služba – program prevence trénování paměti.

Zapomínat je lidské. A nezáleží na tom, co vše si už člověk nepamatuje, ale naopak, co všechno si ještě pamatuje.

Díky Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko a Rozvojovému fondu města Pelhřimova byla rozšířena nabídka materiálů o tématicky zaměřené „Kufříky“, které obsahují zábavné, pestré a hravé úkoly na trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, zrakově-prostorové schopnosti nebo třeba slovní zásobu. Do jejich přípravy a výroby se zapojily i studentky pelhřimovského gymnázia a obchodní akademie. Nečekají Kufříky třeba právě zrovna na Vás? Materiály na trénování paměti a dalších kognitivních funkcí nabízí poradna též k zapůjčení domů.„Zábavné hodinky“ s trénováním paměti jsou pravidelná setkání menší skupinky vitálních seniorů. S malým počtem účastníků lze krásně využít jak výhod individuálního tréninku tak i skupinové dynamiky. Při setkáních je zábavnou formou procvičována pozornost, krátkodobou paměť, zrakově-prostorové vnímání i slovní zásobu. Důležitou součástí tréninků je přátelská atmosféra, smích, radost a uvolnění.

Skupinové trénování proběhlo i v denním stacionáři při Domově pro seniory v Pelhřimově.

Klub Klíček při Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. realizuje volnočasové aktivity pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a jejich blízké, zejména maminky. Členové klubu zažívají nové zážitky a zkoušejí nové věci.Comments


bottom of page