top of page

Co nejdéle doma s Charitou Kamenice nad Lipou


Na území kraje Vysočina ve vzdálenosti 20 km od Kamenice nad Lipou poskytuje Charita z Kamenice pečovatelskou službu. Umožňuje starším občanům co nejdéle setrvat ve známém prostředí, udržovat rodinné a sousedské vztahy.


Kvalitní spolehlivá atmosféra služby je vytvářena bližšími vztahy stálých kvalifikovaných zaměstnanců. Spolufinancování přes podporu Nadačního fondu pro Pelhřimovsko přispívá k docenění pracovníků charity při mnohdy fyzicky i psychicky náročné práci. Pomoc poskytují v pracovních dnech od 7 do 17 hodin, s možností vzájemné domluvy i ve večerních hodinách. O víkendu a státních svátcích je provozní doba registrována od 7 do 12 hod., přičemž i zde možnost domluvy využití služby v odpoledních či večerních hodinách. Pracovnice se k poskytnutí pomoci i po provozní době staví ochotně. Mnohdy tak i ve volném čase pomáhají či řeší neodkladné záležitosti.

"Ke kladnému hodnocení služby napomáhá stálý pracovní kolektiv a rodinné zázemí menší organizace. I nadále bychom mzdu personálu chtěli udržet tak, aby neodcházel kvalifikovaný personál do jiných služeb či jiných firem. Bohužel ohodnocení pracovníků není na tak vysoké úrovni jako v jiných organizacích poskytujících sociální služby, kde jsou více finančně podpořeny od států či zřizovatelů, jako jsou např. kraje. Každým rokem je snahou získat finanční podporu na mzdy pracovníků i prostřednictvím nadačních fondů či právnických osob.

Stabilní pracovní kolektiv se nám daří udržovat i během náročných let, jenž lze označit jako „covidové“. V proběhlých i stále probíhajícím období je poskytování služby náročnější. Jedná se např. o poskytování služby s užíváním ochranných pomůcek, častější úmrtí uživatelů, tedy psychická zátěž pracovníků, nemocnost a karantény zaměstnanců, komplikující koordinaci služby a stálé zajištění péče. Naši uživatelé jsou více ohroženi izolací a mnohdy se zhoršuje i jejich psychická zátěž z nebezpečí strachu nákazy. Zmíněné období je tedy pro všechny skupiny náročné, proto je i snahou finanční kompenzace personálu tohoto období." říká ředitelka kamenické charity paní Jitka Koubová.Děkujeme Vám.

Comments


bottom of page