top of page

Čeština válečným uprchlíkům na Pelhřimovsku


Spolek YMCA ČR působí také v Pelhřimově a Nové Cerekvi. Mládežníci organizují sportovní, hudební a vzdělávací aktivity a letní a příměstské tábory. Aktuálně dává YMCA v Pelhřimově lekce češtiny pro všechny věkové kategorie ukrajinských uprchlíků.


"Uprchlík ovládající češtinu je samostatnější, schopen pracovního zapojení v místních podnikatelských subjektech, s menší tendencí vytvářet uzavřené národností skupiny, nezávislý na další přímé pomoci. Stává se přínosem pro společnost v regionu" říkají Daniel Matějka a Lucie Křivohlavá, zodpovědní zástupci spolku YMCA. "Již od začátku dubna nabízíme lekce češtiny v pelhřimovském YMCA centru. Nyní realizujeme pravidelně 4 lekce týdně (děti, teenageři a dospělí), 1 lekci pro nejmenší děti nepravidelně dle možnosti dobrovolnice. Lekce jsou hojně navštěvované (oproti původním plánům jsme museli několikrát navyšovat kapacitu). Lekce pro dospělé navštěvují především maminky s dětmi, proto v době lekcí pro dospělé zajišťujeme i hlídání jejich dětí. Výuka i hlídání dětí je zajišťováno dobrovolníky. Aby mohly lekce fungovat na dobré úrovni a děti si měly během lekcí s čím hrát, rádi bychom získali podporu na nákup materiálů nutných k výuce a také materiálu pro zabavení dětí (zabavení je také spojeno s neformální výukou češtiny). Zpočátku jsme využívali materiál dodaný dobrovolníky a dárci především z řad známých maminek. Cílem projektu je poskytnout uprchlíkům z Ukrajiny lekce českého jazyka tak, aby jazyková bariéra pro ně přestala být limitující, mohli se stát platnými členy společnosti v Čechách (konkrétně na Pelhřimovsku) a také aby mohli v ČR uplatnit své schopnosti i odborné znalosti. Malé děti budou díky výuce jazykově lépe připraveny do školky a školáci a teenageři budou postupovat v učení rychleji. Očekáváme, že všechny věkové kategorie budou díky lepší znalosti jazyka spokojenější, sebejistější, úspěšnější a snáze najdou uplatnění v našem regionu."


Projekt výuky češtiny s přímým dopadem na padesát studentů byl podpořen v Malé výzvě NFP.

"Příspěvek jsme použili na nákup pomůcek pro výuku češtiny (tzn. papíry, bílé mazací tabulky a fixy atp.), které používáme při lekcích. Dále jsme mohli nakoupit ve větší míře hry, výtvarné a kreativní potřeby pro děti, které během lekcí pro dospělé hlídáme maminkám. Spotřeba tohoto materiálu je velká, ale my jsme za to rádi, protože při tvoření a hrách jsou děti nuceny mluvit, učí se nenásilnou formou češtinu. Jako přidanou hodnotu lekcí češtin v YMCA vidíme i socializační stránku věci, kdy uprchlíci u nás krom slovíček a gramaticky nacházejí i lidské vazby a nová přátelství" napsala nám za YMCU Tereza Matějková.

Děkujeme Vám.Comments


bottom of page