Proč jsme vznikli?

 • být užiteční pro místo kde pracujeme a žijeme

 • propojit oblasti ziskového a neziskového sektoru

 • spojením sil dosáhnout víc

 • rozvíjet smysl pro společenskou odpovědnost

Proč jít do partnerství právě s námi?

 • pomáháme pomáhat profesionálně a se zápalem 

 • šetříme čas našich partnerů

 • partneři rozhodují o svých penězích mnohem informovaněji

 • partnerům poskytujeme zpětnou vazbu 

 • všechny náklady na provoz fondu hradí jeho zřizovatelé

 • jsme transparentní

 • dodržujeme zákony a vysokou etiku jednání

 • šíříme dobré jméno našich partnerů

V této chvíli nejsou žádné plánované události
 

Aktuality

Běh a krok ke sv. Anně

Víte, že kousek za městem chátrá na krásném místě kaple? Víte, že to byl oblíbený cíl vycházek a poutí? Víte, že naše nedávná historie dělala vše pro to, aby tuto památku zničila? Víte, že to spolu můžeme pomoci napravit? A že je nejvyšší čas, neboť stavbě hrozí zřícení?

V sobotu 19.6. o půl čtvrté jsme odstartovali druhý ročník sportovní akce Běh a krok, na kterou plynule navázala již tradiční akce kulturní Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny, pořádané  operní zpěvačkou, místní rodačkou Janou Vondrů. Bylo vedro veliké, přesto trasu pro pěší i pro běžce absolvovali účastníci všech generací. Po cestě na kopeček za Pelhřimovem jsme nejen pro děti přichystali jedenáct úkolů a v cíli občerstvení a táborák. Děkujeme Zelenému srdci za dlouholetou péči o kapličku a její okolí. Děkujme všem, kteří svou účastí na zdejších akcích a svou pomocí s jejich organizací přežití kapli sv. Anny pomáhají.

Návštěva Otevřeného dne dveří v Medou Humpolec

Centrum denních služeb pro postižené Medou uspořádalo Den otevřených dveří a my se byli podívat. Prostorné přízemí prvorepublikové vily s velkou zahradou poblíž centra Humpolce poskytuje výborné zázemí pro zajišťování pomoci těm, kteří patří v naší společnosti k nejzranitelnějším. Je to  vlastně dobré vysvědčení pro lidskou společnost. Máme z toho radost.

Služeb Medou využívá na třicet klientů všeho věku z Humpolce, Pelhřimova a okolí. Navštivte http://medou-humpolec.cz/ a dozvíte se více. 

Výroční zpráva 2020 je vydána

Nadační fond pro Pelhřimovsko zveřejnil svou výroční zprávu. Za její grafické zpracování formou partnerského daru děkujeme panu Jedličkovi a jeho firmě CREATION.CZ. A děkujeme všem, díky nimž se daří spojovat síly pro dobré počiny v našem regionu. 

Dobročinný prodej obrazů - Výstava v Městské knihovně Pelhřimov

Maminka dvou dětí, umělkyně a samoživitelka, darovala na dobročinné účely Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko šest svých abstraktních obrazů. Výtěžek z jejich prodeje bude použit na podporu lokálních dobročinných projektů. Nyní si je můžete prohlédnout v Městské knihovně Pelhřimov. U každého obrazu najdete popisek projektu, který podpoříte, když si jej koupíte.  

Úžasné projekty k podpoře. Podívejte se.

Hledáme dárce.

Přijali jsme celou řadu žádostí o podporu skvělých projektů. 

Máme radost a budeme pracovat na tom abychom pro všechny získali podporu. 

Pomůžete nám?

Podpořili jste zdravotníky. Děkujeme!!!

Jménem Vás, všech dárců na projekt Solidarita se zdravotníky přes portál Darujme.cz, jsme sestřičkám, lékařům a ostatním, kdo pečují o naše zdraví vyjádřili poděkování a morální podporu.  S dodávkou vitamínů, minerálů a energie jsme v období listopad až leden byli dvakrát v Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Humpolec a jednou v Nemocnici Počátky. Zdravotníci byli tímto aktem solidarity opravdu potěšeni.